Apie Baziliką

Krekenavos bazilika. Fotografas Ernestas Mėlynis
Fotografas Ernestas Mėlynis

Krekenavos bažnyčią garsina stebuklingasis Švč. M. Marijos su Kūdikiu ant rankų paveikslas. Jį iš Krokuvos atvežęs pamaldus riteris Šilingas ir padovanojęs misionieriui Albertui (Albrechtui). Iš pradžių patalpintas nedidelėje medinėje koplytėlėje, statytoje apie 1409 m. Paveikslo stebuklingą galią rodo už pagijimus dovanoti votai.

Dabartinė bažnyčia pastatyta 1901 m. pagal  J. Golinevičiaus projektą. Didysis altorius – šiauliečio meistro Zaborskio rankoms paklusęs ąžuolas. Švč. M. Marijos paveikslas būdavo uždengiamas Romano Švoinickio pieštu paveikslu „Kristus tarp krekenaviečių“. Vitražai – Stasio Ušinskio ir Vytauto Švarlio. Varpas XVII a.

Krekenavos šventovė pirmoji Lietuvoje nuo 2009 m. kovo 11 d. sujungta ypatingos giminystės dvasiniais ryšiais su Šventąja Popiežiškąja Didžiąja Marijos Bazilika Romoje ir įrašyta į tos Bazilikos lentas kaip jos filija (dukterinė Bazilikos šventovė). Mažosios bazilikos vardas buvo suteiktas 2011 m. rugpjūčio 15 d. 

 

PAMALDŲ TVARKA

Šv. Mišios

Pirmadieniais – nėra

Šeštadieniais ir SEKMADIENIAIS – 12 val.

Kitomis dienomis pagal susitarimą ir galimybes.

Švč. Sakramento adoracija

Pirmą mėnesio penktadienį po vakarinių 18 val. šv. Mišių ir kasmėnesinių atlaidų metu

Kasmėnesiniai atlaidai
kiekvieno mėnesio 15-ą dieną

11.30 Rožinio malda
12.00 Šv. Mišios

Kaip užsakyti šv. Mišias?

Parapijos rekvizitai ir aukojimas