Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bazilika 

Pamaldų tvarka

Vykstant bazilikos remonto darbams visos pamaldos vyksta parapijos namuose

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais – 12 val.
Šeštadieniais – 12 val.
Kitomis savaitės dienomis – sutartu laiku.

Atlaidų 15-ą mėnesio dieną:

Šv. Mišios – 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

Atlaidų 15-ą mėnesio dieną 10–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių.
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami registruotis parapijos raštinėje.

Pamąstymui

Šaknys nėra inkarai, prirakinantys mus prie praeities, neleidžiantys gyventi dabartyje ir kurti kažką naujo. Priešingai, tai yra įsišaknijimo vieta, iš kurios galime augti ir atsiliepti į naujus iššūkius. Būtų nenaudinga "sėdėti ir ilgėtis praeitų laikų: turime realistiškai ir su meile priimti mūsų kultūrą ir pripildyt ją Evangelija. Šiandien esame siunčiami skelbti Jėzaus Gerąją naujieną naujiems laikams. Turime mylėti mūsų laiką, kupiną galimybių ir rizikų, džiaugsmų ir kančių, turtų ir ribotumų, sėkmių ir klaidų"

Iš posinodinio apaštališkojo paraginimo "Chirstus Vivit"

Dienos liturginiai skaitiniai >
Sekmadienio Evangelijos komentaras >
Sekmadienio homilijos audioįrašas >

Kiekvieno mėnesio 7 d. homilija laidoje „Dievo žodis“
fb baneriukas

 

 

REKOMENDUOJAME

Katalikų žiniasklaidą internete
Kviečiame naršyti, klausytis, skaityti!

KVIEČIAME JUS ĮSIGYTI
katalikų spaudos
sekmadieniais – bazilikos gale,
darbo dienomis – klebonijos raštinėje.

  • kpl

DĖKOJAME RĖMĖJAMS
Prašome paramos
Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija
J. a. k.: 191260418
Adr.: Bažnyčios g. 19, Krekenava, Panevėžio r.

REKOMENDUOJAME
aplankyti vyskupijos svetaines.
Kviečiame naršyti, ateiti ir dalyvauti.

REKOMENDUOJAME
lankytis ir kitose svarbiose
katalikų svetainėse.