K R E K E N A V O S

Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bazilika 

AUKA REMONTUI, PARAPIJAI AR UŽ ŠV. MIŠIŲ INTENCIJĄ –> SPAUSTI ČIA

 

Pamaldų tvarka
Pirmadieniais - nėra
Antradieniais ir ketvirtadieniais - 12 val.
Trečiadieniais ir penktadieniais - 18 val.
Šeštadieniais ir Sekmadieniais – 12 val.

Atlaidų 15-ą mėnesio dieną:
Šv. Mišios – 12 val.

Parapijos rekvizitai:
Pavadinimas Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija
Adresas Bažnyčios g. 19, Krekenava, 38306 Panevėžio r.
Juridinio a. kodas 191260418
Bankas AB „Swedbank“
A. s. LT457300010002378753

Dienos liturginiai skaitiniai >
Sekmadienio Evangelijos komentaras >
Sekmadienio homilijos audioįrašas >

a

b

c

 

 

REKOMENDUOJAME

Katalikų žiniasklaidą internete
Kviečiame naršyti, klausytis, skaityti!

KVIEČIAME JUS ĮSIGYTI
katalikų spaudos
sekmadieniais – bazilikos gale,
darbo dienomis – klebonijos raštinėje.

  • kpl

DĖKOJAME RĖMĖJAMS
Prašome paramos
Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija
J. a. k.: 191260418
Adr.: Bažnyčios g. 19, Krekenava, Panevėžio r.

REKOMENDUOJAME
aplankyti vyskupijos svetaines.
Kviečiame naršyti, ateiti ir dalyvauti.

REKOMENDUOJAME
lankytis ir kitose svarbiose
katalikų svetainėse.