Teritorija ir statistika

Krekenavos parapijos gyventojų skaičius – apie 4600. 

Per 2017 metus Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bazilikoje suteikta sakramentų: Krikšto – 38 (iš jų 9 parapijiečiai), Pirmosios Komunijos – 11, Santuokos – 17 (iš jų 7 parapijiečių); aplankyta ligonių – 75, palaidota – 56.

Per 2016 metus Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bazilikoje suteikta sakramentų: Krikšto – 55, Pirmosios Komunijos – 19, Santuokos – 21; palaidota – 47.

Per 2014 metus Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bazilikoje suteikta sakramentų: Krikšto – 53, Pirmosios Komunijos – 33, Santuokos – 27; palaidota – 53.

Per 2013 metus Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bazilikoje suteikta sakramentų: Krikšto – 62, Pirmosios Komunijos – 31, Sutvirtinimo – 55, Santuokos – 19.

Per 2012 metus Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bazilikoje suteikta sakramentų: Krikšto – 37, Pirmosios Komunijos – 30, Sutvirtinimo – 33, Santuokos – 17.

 

Parapijos metrikai:

Gimusiųjų knygos >
Santuokų knygos >
Mirusiųjų knygos >
Kitos knygos ir raštai >

 

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS
Sekmadieniais- 12 val.
Šeštadieniais- 12 val.
Kitomis savaitės dienomis- sutartu laiku.

Su vaikais ir jaunimu: 
Penktadieniais- 18 val.


Atlaidų 15-ą mėn. dieną:
lapkričio–balandžio mėnesiais – 12 val.
gegužės–spalio mėnesiais – 10 ir 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
I mėn. penktadienį 19–20 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 11–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių.
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami regsitruotis parapijos raštinėje.