Viešpaties Prisikėlimas 2023

2024 m. Šventasis tridienis (Didysis Ketvirtadienis Upytės bažnyčioje, Didysis Penktadienis Vadaktėlių bažnyčioje, Velyknaktis Krekenavos bazilikoje) ir Prisikėlimo rytas