Žibartonių koplyčia

Pamaldų laikas

Šv. Vincento Pauliečio atlaidai

Šv. Mišios - paskutinį rugsėjo sekmadienį 14 val.

 Kitu metu – susitarus su klebonu.

Žibartonių Šv. Vincento Pauliečio koplyčia

Medinė Žibartonių koplyčia buvo pastatyta 1811 m. dvarponio Vincento Vyšniausko; 1937 m. iš Amerikos grįžusio darbininko Vincento Banaičio ir apylinkės gyventojų lėšomis pastatyta nauja mūrinė koplyčia. V. Banaitis paaukojo šiai koplyčiai 2 000 dolerių; jų dalis panaudota statybai, antroji – knygynėliui.