Rodų koplyčia

Pamaldų laikas

Švč. M. Marijos, Karmelio kalno karalienės (Škaplierinės) atlaidai

Liepos 16 d. (keliama į artimiausią sekmadienį) šv. Mišios 14 val.

Kitu metu – susitarus su klebonu.

Rodų Švč. M. Marijos, Karmelio kalno karalienės koplyčia

Rodų dvaro koplyčia pastatyta dvarponio Mykolo Švoinickio 1861 m. kaip vieta jų giminės kapinynui. Koplyčia anksčiau turėjusi visus reikmenis. Vėliau apie 20 m. koplyčia stovėjo apleista ir pamaldos joje nebevykdavo. Kun. G. Spudas 1942 m. ją atremontavo, naujai apdengė stogą; pamaldos buvo laikomos retkarčiais, bet karo metu koplyčia gerokai nukentėjo. Kan. Petro Budriūno rūpesčiu Rodų koplyčia atstatyta, joje dabar vyksta pamaldos. Prie Rodų koplyčios sutvarkyta aplinka, teritorija apsodinta medeliais. Visiems prie Rodų koplyčios palaidotiems mirusiems atminti pastatyta skulptūra „Kristus su angelais“.