Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS EILINIU LAIKU

Pirmadieniais – nėra
Šeštadieniais – 12 val.
Sekmadieniais – 12 val. 

Kitomis dienomis pagal susitarimą ir galimybes. Kviečiame sekti parapijos naujienas!


PAMALDŲ TVARKA KASMĖNESINIŲ ATLAIDŲ METU (15-omis mėn. dienomis)

Rožinio malda 11.30 val.
Šv. Mišios 12 val.


ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

Pirmąjį mėnesio penktadienį po 18 val. šv. Mišių  
Atlaidų 15-ą mėnesio dieną 10.30 – 11.30 val.


ŠV. RAŠTO STUDIJOS

Trečiadieniais po 18 val. šv. Mišių parapijos namuose.
Aktualią studijų informaciją kviečiame sekti socialiniuose tinkluose!


ŠV. MIŠIOS KITOSE KLEBONO ADMINISTRUOJAMOSE PARAPIJOSE

Upytės bažnyčioje – kiekvieną sekmadienį 10 val.
Vadaktėlių bažnyčioje – sekite parapijos naujienas


ŠV. MIŠIOS KOPLYČIOSE

Rodų koplyčia – Švč. Mergelės Marijos, Karmelio kalno karalienės (Škaplierinės) atlaidai liepos 16 d. (keliami į artimiausią šeštadienį), 14 val.

Žibartonių koplyčia – Šv. Vincento Pauliečio atlaidai rugsėjo 27 d. (keliami į artimiausią šeštadienį), 14 val.

Kitu metu šv. Mišios aukojamos susitarus su klebonu.


AR GALIMA NUSIPIRKTI ŠVENTĄSIAS MIŠIAS? 

Ne, negalima. Šventų Mišių negalima nei nusipirkti, nei užsipirkti, nei užprašyti. Galima tik paprašyti, kad tikinčiųjų bendruomenės švenčiamose kasdienėse ar sekmadienio šv. Mišiose būtų pasimelsta tam tikra intencija už gyvuosius ar už mirusius. Taip pat galima ir teisingumas reikalauja, kad kaip padėka bendruomenei ir kunigui, kuris meldžiasi ir aukoja šv. Mišių auką bendruomenės vardu, būtų atsidėkojama ar padėkojama.

Šventos Mišios yra neįkainojama dovana, kurią Dievas dovanoja Bažnyčiai ir jos nariams. Ta dovana nepriklauso asmeniškai nei kunigui, nei Mišias „užprašiusiam“ žmogui. Šventos Mišios yra tikinčiųjų  bendruomenės turtas, kuriuo jokiomis aplinkybėmis ir už jokius pinigus negalima piktnaudžiauti.

Šiandien susidariusi situacija, kuomet žmonių, prašančių tikinčiųjų bendruomenę pasimelsti jų specialiomis intencijomis, ypač savaitgaliais, yra daugiau negu galimų aukoti Mišių skaičius. Žinoma, visada galima tokiems žmonėms pasiūlyti šv. Mišias, kurios dar neturi jokios intencijos, tačiau jos būtų po kelių savaičių ar net mėnesio nuo kreipimosi dienos. O juk Krekenavos bazilikoje prie stebuklingojo Dievo Motinos paveikslo kreipiasi žmonės ištikti ligos ar kitų gyvenimo sunkumų ir jie nenori ar negali laukti, o prašo čia esančią tikinčiųjų bendruomenę pasimelsti kuo greičiau. Artimo meilė reikalauja, kad į tokį prašymą būtų atsiliepiama, nes, jeigu jį atmesime, žmogus važiuos į kitą bažnyčią ir paprašys pasimelsti jo intencija ten, kur tai bus atliekama greičiau.

Atsižvelgdamas į tokią situaciją, nuo šiol kviečiu visus parapijos kunigus, tikinčiuosius ir piligrimus būti supratingais ir sąmoningais tikinčiųjų bendruomenės nariais ir laikytis tvarkos, prašant pasimelsti jų specialia intencija Krekenavos bazilikoje aukojamose šv. Mišiose.