Pamaldų tvarkaraštis

Šv. Mišios

Pirmadieniais – nėra

Antradieniais, šeštadieniais ir SEKMADIENIAIS  – 12 val.

Trečiadieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais – 18 val. 

 

Atlaidų 15-omis mėn. dienomis  

Šv. Mišios 12 val.

Švč. Sakramento adoracija

Ketvirtadieniais 18 – 19 val.  

Atlaidų 15-ą mėnesio dieną 10 – 12 val.

 

Šv. Mišios koplyčiose

Rodų koplyčia – Švč. M. Marijos, Karmelio kalno karalienės (Škaplierinės) atlaidai liepos 16 d. (keliami į artimiausią šeštadienį), 14 val.

Žibartonių koplyčia – Šv. Vincento Pauliečio atlaidai rugsėjo 27 d. (keliami į artimiausią šeštadienį), 14 val.

Kitu metu šv. Mišios aukojamos susitarus su klebonu.

 Ar galima nusipirkti Šventąsias Mišias?

Ne, negalima. Šventų Mišių negalima nei nusipirkti, nei užsipirkti, nei užprašyti. Galima tik paprašyti, kad tikinčiųjų bendruomenės švenčiamose kasdienėse ar sekmadienio šv. Mišiose būtų pasimelsta tam tikra intencija už gyvuosius ar už mirusius. Taip pat galima ir teisingumas reikalauja, kad kaip padėka bendruomenei ir kunigui, kuris meldžiasi ir aukoja šv. Mišių auką bendruomenės vardu, būtų atsidėkojama ar padėkojama.

Šventos Mišios yra neįkainojama dovana, kurią Dievas dovanoja Bažnyčiai ir jos nariams. Ta dovana nepriklauso asmeniškai nei kunigui, nei Mišias „užprašiusiam“ žmogui. Šventos Mišios yra tikinčiųjų  bendruomenės turtas, kuriuo jokiomis aplinkybėmis ir už jokius pinigus negalima piktnaudžiauti.

Šiandien susidariusi situacija, kuomet žmonių, prašančių tikinčiųjų bendruomenę pasimelsti jų specialiomis intencijomis, ypač savaitgaliais, yra daugiau negu galimų aukoti Mišių skaičius. Žinoma, visada galima tokiems žmonėms pasiūlyti šv. Mišias, kurios dar neturi jokios intencijos, tačiau jos būtų po kelių savaičių ar net mėnesio nuo kreipimosi dienos. O juk Krekenavos bazilikoje prie stebuklingojo Dievo Motinos paveikslo kreipiasi žmonės ištikti ligos ar kitų gyvenimo sunkumų ir jie nenori ar negali laukti, o prašo čia esančią tikinčiųjų bendruomenę pasimelsti kuo greičiau. Artimo meilė reikalauja, kad į tokį prašymą būtų atsiliepiama, nes, jeigu jį atmesime, žmogus važiuos į kitą bažnyčią ir paprašys pasimelsti jo intencija ten, kur tai bus atliekama greičiau.

Atsižvelgdamas į tokią situaciją, nuo šiol kviečiu visus parapijos kunigus, tikinčiuosius ir piligrimus būti supratingais ir sąmoningais tikinčiųjų bendruomenės nariais ir laikytis tvarkos, prašant pasimelsti jų specialia intencija Krekenavos bazilikoje aukojamose šv. Mišiose.

Klebonas kun. Gediminas Jankūnas