Rugsėjis - spalis 2021

Rugsėjo - spalio akimirkos (klebono Gedimino sveikinimas su 10-ia metų Krekenavoje, kasmėnesiniai atlaidai, keliaujančiųjų ir vairuotojų diena bei transporto priemononių laiminimas, parapijos ekonominės - pastoracinės tarybos posėdis, pročkelės Marytės Mickutės sveikinimas su garbingu 100-u jubiliejiemu, pasaulinės gyvūnijos dienos ir Šv. Pranciškaus minėjimas, Kaišiadorių vyskupo Jono Ivanausko vizitas)