Grupės ir bendrijos

Šv. Rašto studijų grupelė

Vadovas – kun. Gediminas Jankūnas.

Renkasi kiekvieną trečiadienį 18 val. parapijos namuose.

Taip pat galima stebėti ir nuotoliniu būdu per parapijos Facebook paskyrą, arba išklausyti įrašus svetainėje.  

Jaunimo grupė 

Jaunimo veiklų koordinatorė  Otilija Galvelytė.

Bazilikos chorai 

Vadovai –  Mantas Masiokas tel. 8 625 30704 ir Virginija Kavaliauskienė.

Marijos legiono Krekenavos prezidiumas „Malonių versmė“

Prezidiumo pirmininkė – Aldona Juozapaitienė, mob. 8 616 05378.

Gyvojo rožinio grupės

Kordinatorė – Ramutė Valikonienė, tel. 8 616 44307 

Krekenavos parapijoje veikia trys Gyvojo Rožinio grupės po 20 žmonių.

Caritas

Vadovė – Akvelina Pogužinskienė, tel. 8 611 88035.

Krekenavos gimnazijos skautų „Aušrinės“ draugovė

Vadovė – skautų „Aušrinės“ draugovės skautininkė ir Panevėžio rajono

Aukštaitijos tunto tuntininkė Ilona Dauderienė, tel. 8 616 05313 

Panevėžio rinktinės II Naujamiesčio šaulių kuopa

Kuopos vadas – Raimundas Serdikevičius, mob. 8 614 79931.