Balandžio - gegužės mėnuo Krekenavos parapijoje

2022-07-11 | Krekenavos parapija
278098491 3185294448386122 2087978378793803183 n

Balandžio 2 d. bazilika ir parapijos namai buvo pilni šurmulio, nes vyko vaikų, besiruošiančių Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams, diena parapijoje. Joje sutilpo pasiruošimas pirmajai išpažinčiai, bazilikoje stovinčių „dušo kabinų“ prisimatavimas, ekskursija po įdomiausias bazilikos vietas, pažintis su vargonais. Nėra paprasta tokiame pulke išbūti ramiai, klausyti ir išgirsti. Šią dieną mažuosius nustebino buvimas tyloje žvelgiant į savo širdį, bandant išgirsti sąžinės balsą.

29

28

Kartu su bundančia gamta įžengėme į Kristaus Kančios savaitę, prasidėjusią Verbų sekmadieniu. „Kristau, tu – garbės Karalius, tu – Aukščiausiojo Sūnus! Tau – verbų šakelės žalios, tau – Osana, Dieve mūs!“

278351950 3185294491719451 8495495201667287906 n

Balandžio viduryje, klebono iniciatyva, raginome langus užsiklijuoti lipnia juosta, kaip daro žmonės Ukrainoje, kad nuo bombardavimų ir sproginėjimų taip greit ir pavojingai nesubyrėtų stiklai. Tai priminimas, kad šiuo metu visi esame kare ir kiekvienas turime daryti, ką kas galime, darbu, auka ar malda, kad jis kuo greičiau pasibaigtų.

24

Velykų Tridienį kaip jau įprastai aplankėme visas tris parapijas: Didžiojo Ketvirtadienio Paskutinės Vakarienės šv. Mišios Upytės bažnyčioje, Didžiojo Penktadienio – Kristaus mirties ir palaidojimo dienos pamaldos Vadaktėlių bažnyčioje bei Velyknaktis Krekenavoje. Ukrainoje be abejo laimės Ukraina, bet tai nebus didžiausia žmonijos pergalė, nes didžiausias triumfas bus Jo amžina Karalystė. Tad Gyvenimą skaičiuokime Velykomis! Nes tai toks didelis dalykas, tai pergalė, už kurią vis dar reikia kovoti ir vardan jos keliauti ir ji vyksta kiekvieną sekmadienį.

278551178 3190146011234299 6062031965754625831 n

278758751 3189793494602884 1296611459328320987 n

278745672 3190146171234283 8337103742563422749 n

Balandžio 21 d. į baziliką iš Lenkijos atkeliavo "naujokas" - Krekenavai ypatingo globėjo Šv. Antano Paduviečio varpas. Jo gamybą inicijavo ir dalinai finansavo Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM. Ant vieno varpo šono pavaizduota vyskupo heraldika bei parašyta: 

"Kūno gyvenimas yra siela
Sielos gyvenimas - Kristus"

Kitoje pusėje:

"Mano vardas Antanas Paduvietis
Gyvenimui mane pašaukė
Panevėžio vyskupijos tikintieji
ir jų ganytojas vyskupas Linas Vodopjanovas OFM
Krekenava A.D. MMXXII
Šventasis Antanai Paduvieti,
Melskis už mus!

Džiaugiamės, jog galime priimti tokį visos vyskupijos tikinčiųjų auka nulietą meno kūrinį, kuris kartu su Bevardžiu ir Švč. Mergelės Marijos varpu Garbins Dievą ir trigubai garsiau kviečia mus visus bendrai maldai!

278731127 3193098460939054 603784966981793037 n

Balandžio 29 d. Krekenavos bazilikoje vyko Trečiojo amžiaus universiteto mokslo metų baigimo šventė. Eucharistijai vadovavo kun. Alfredas Puško, o po pamaldų studentus sveikino rajono meras Povilas Žagunis bei kiti svečiai, vyko dekanų pagerbimas, diplomų įteikimas bei Panevėžio rajono muzikos mokyklos mokinių muzikinis sveikinimas.

279252576 3198908090358091 4413722228618525698 n

Gegužės 1 d. Vadaktėlių bažnyčioje kartu su tikinčiaisiais šventėme Šv. Jono Nepomuko atlaidus bei Motinos dieną!

279313330 3200336953548538 76659509319019474 n

279613468 3200336883548545 1922222151373955765 n

Balandžio – gegužės mėnesiais Krekenavos parapijoje buvo eksponuojama kalvių Vigintos ir Rolando Jakubonių asmeninės paroda. Dėkojame autoriams už bendradarbiavimą, su menininkais bei jų kūryba artimiau galite susipažinti -> Kalviai Vyginta ir Rolandas Jakuboniai

25

Gegužės 15 d. visam laikui į baziliką po 7-erių metų sugrįžo restauruotas paveikslas su rėmu. Šv. Mišių metu jis buvo iškilmingai atidengtas, taip pat pašventintas trečiasis bazilikos varpas, kurį dovanoja Panevėžio vyskupijos tikintieji, bei vyko Marijos legiono ACIES šventė.

2015 metais Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Paveikslas iškeliavo į Prano Gudyno restauravimo centrą, Vilniuje. Čia nustatyta, jog paveikslo amžius siekia 400 metų, o per šį laiką jis daugybė kartų buvo naujintas, restauruotas, keista jo forma, o tikrieji fragmentai užtapyti. Esame dėkingi, jog restauravimo centro darbuotojų dėka atkurta tikroji paveikslo forma, atidengta XVII amžiaus autorinė tapyba, sutvirtintas lentų skydas, atrestauruoti aptaisai, rėmai bei grąžinti tikrieji atspalviai ir bruožai! Dėkojame visiems dalyvavusiems ypatingoje iškilmėje, o ypač tiems, kurie savo darbu, malda ar auka prisidėjo, jog Stebuklingasis Krekenavos Dievo Motinos paveikslas sugrįžtų į šventovę.

280878149 3211301629118737 4008749335807218150 n

280644384 3211301895785377 304215546866774430 n

Gegužės 25 d., į bazilikos bokštą profesionaliai Rduch Bells & Clocks įkeltas Šv. Antano Paduviečio varpas. Parapijos namuose vyko Lietuvos vyskupų konferencijos Šeimos tarybos posėdis. Gegužės 25-oji tapo ypatinga ir 46-iems Šv. Rašto studijų studentams, nes užbaigėme šiuos studijų metus! Dėkojame visiems buvusiems kartu šioje pažinimo kelionėje! Šių studijų metų Evangelijos komentarus galite rasti -> Apaštalų darbai

282038887 3219608848288015 2970372930076383905 n

27

Gegužės 27 d., paskutinis skambutis nuskambėjo Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos abiturientams, kurie po paskutiniųjų pamokų, susirinko į baziliką bendrai maldai. Neužmirškite ir neatsisakykite savyje dangaus, Marijos artumo,- linkėjo klebonas Gediminas homilijos metu ir tegul Jūsų gyvenimai būna auksinės žvaigždės, kurios suspindės Dievo ir žmonių akyse!

281464208 3220044858244414 849941961999463914 n

< atgal į sąrašą

PAMALDŲ TVARKA

Šv. Mišios

Pirmadieniais – nėra

Šeštadieniais ir SEKMADIENIAIS – 12 val.

Kitomis dienomis pagal susitarimą ir galimybes.

Švč. Sakramento adoracija

Pirmą mėnesio penktadienį po vakarinių 18 val. šv. Mišių ir kasmėnesinių atlaidų metu

Kasmėnesiniai atlaidai
kiekvieno mėnesio 15-ą dieną

11.30 Rožinio malda
12.00 Šv. Mišios

Kaip užsakyti šv. Mišias?

Parapijos rekvizitai ir aukojimas