Birželio - liepos mėnuo Krekenavos parapijoje

2022-07-12 | Krekenavos parapija
283735584 3227272307521669 6403755537688390821 n

Birželio 6 d. šventėme Sekmines – Šventosios Dvasios atsiuntimą, šią dieną bazilika pasipuošė žaluma – kur bepažvelgsi viską puošė berželiai, o po šv. Mišių kaip ir dera per gimtadienį skanavome tortu. Sekminėmis taip pat užbaigėme Velykinį laiką, trukusį 50 dienų. 

284140103 3227272627521637 6793715023265967322 n

Prasidėjusią vasarą Krekenavos parapijoje įprastai žymi Šv. Antano Paduviečio atlaidai. Šv. Mišias aukojo iš Kretingos kartu su mūsų kraštiečiu Algirdu atvykęs brolis Astijus Kungys OFM. Po šv. Mišių bazilikoje vyko XVII šalies festivalio "Skambėk, jaunyste" vaikų ir jaunimo simfoninio orkestro koncertas. Tad šiais metais atlaidai ypatingi, kupini neišsenkančio džiaugsmo ir iki padangių keliančių natų. Dėkojame visiems prisidėjusiems bei atvykusiems į šiuos neeilinius atlaidus, tegul Šv. Antano užtarimas lydi jus kasdienybėje ir padeda atrasti pamestus daiktus ar pamirštą, nutolusią draugystę su Jėzumi!

287694659 3232674753648091 5962774798367277651 n

287571217 3232675183648048 6015051390032842979 n 287259512 3232675103648056 7536096472485575908 n

Birželio 15 d. vyko kasmėnesiniai Švč. Dievo Motinos, Malonių Versmės, atlaidai. Šv. Mišias aukojo vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, generalvikaras Eugenijus Styra, kun. Algirdas Dauknys ir bazilikos rektorius kun. Gediminas Jankūnas. Giedojo Vilniaus Šv. Teresės ir Aušros Vartų bažnyčios choras, Vad. I. Gerikaitė.

30

Birželio 19 d. Kristaus Kūno ir Kraujo šventės sekmadienį - Devintinėse, 18 vaikų pirmą kartą priėmė Jėzų Švč. Sakramente. Esame dėkingi katechetei Jolantai Masiokienei, visus metus vaikus ruošusiai priimti Pirmąją Komuniją!

33 32

Birželio 25 d. po sunkios ligos, savo namuose, į Dangiškojo Tėvo namus iškeliavo iškilus lietuvių išeivijos veikėjas prelatas kan. dr. Jurgis Šarauskas. Artimiau susipažinti su Jo  veikla galite: https://www.bernardinai.lt/

Liturginiame kalendoriuje liepos 12-oji - šventųjų sutuoktinių Liudviko ir Zelijos Martenų minėjimo diena. Tai pirmoji sutuoktinių pora Bažnyčios istorijoje, kartu 2015 m. paskelbti šventaisiais. Jau antri metai mūsų bazilikoje turime šių šventųjų relikvijas. Tą dien šv. Mišiose meldėmės prašydami šventųjų Liudviko ir Zelijos užtarimo, ypatingai santuokiniam gyvenimui. Klebonas homilijoje trumpai apžvelgė šventųjų gyvenimo svarbiausius įvykius ir priminė, kad kiekvienas iš mūsų, kokiam pašaukimui beatsilieptume, Krikšto sakramentu esame paskirti šventam gyvenimui. Liudvikas ir Zelija tokį gyvenimą ir tokį pašaukimą išpildė gyvendami santuokoje. Tai įmanoma tik turint santykį su šventumo šaltiniu – Dievu.

Šventieji Liudvikai ir Zelija, melskite už mus!

  291996671 3254686781446888 4433283026888652987 n

292565509 3254686534780246 4173705467983638733 n

Liepos 11 -17 dienomis Krekenavos parapijos namuose vyko dailininkų pleneras. Jame dalyvavo aštuoni, įvairių specializacijų dailininkai – Lietuvos dailininkų sąjungos nariai. Dauguma jų kauniečiai, o beveik visi dirba ir edukacinį darbą su vaikais ar suaugusiais. Išvertus iš prancūzų kalbos pleneras – piešimas, tapymas gamtoje, natūralioje aplinkoje, kuriame didelę reikšmę turi esamos šviesos perteikimas. Ir nors šiais metais menininkai tapė ir viduje – bazilikoje, sako, jog svarbiausia pabėgimas iš kasdienės aplinkos. Pleneruose įprastai dailininkai kuria įvairiomis dailės technikomis bei dažais: akvarele, akrilu, aliejiniais ar kitais dažais, visgi šiame plenere dominavo akvarelės prisilietimai. Kaip sako profesionalai, ji bene tinkamiausia dailės technika greitam įspūdžio perteikimui. Akvarelė kartais maišoma ir su kitomis technikomis, pavyzdžiui kreidelėmis ar pieštukais, tačiau tai jau kiekvieno dailininko atskira paslaptis ir stilius.

Plenero metu klebonas Gediminas supažindino dalyvius su bazilika, aprodė visus kampelius, vitražus, išsamiai papasakojo istoriją. Menininkai teigia, jog tai įkvėpė juos daugiau laiko praleisti bazilikos erdvėse, tyrinėti architektūrines detales, skulptūras ar paveikslus bei visa tai perteikti akvarele. Savaitę svečiavęsi dalyviai minėjo, jog plenero kūriniai neapsiriboja vien baigtais paveikslais, o jo metu kaupiama medžiaga ir būsimiems darbams: atskirų objektų fragmentai, piešiniai, eskizai ar kitos kilusios idėjos, kurios tuo metu sustabdė akimirką, vėliau iš naujo atgims jau kituose darbuose. Plenero dalyviai: Marija Rastenienė, Eglė Petraitytė – Talalienė, Rita Kišionienė, Violeta Židonytė, Gintaras Kušlys, Šarūnas Šarkauskas, Saulė Urbanavičiūtė (Vilnius) ir Virginijus Sutkus (Druskininkai).

294842572 3261007334148166 8387375604575843256 n

295005809 3261007337481499 7723435093063866547 n

Liepos 17 dieną Rodų koplyčioje vyko Karmelio kalno Švč. Mergelė Marijos - Škaplierinės atlaidai bei tradicinė Naujarodžių kaimo kraštiečių šventė. Šv. Mišias aukojo kunigas svečias Justas Jasėnas, o po šv. Mišių koncertu dalinosi Krekenavos kultūros centro kapela "Be cvieko".

294239680 3258863154362584 3050708337533071382 n

294190555 3258862821029284 5699619866453194581 n

Liepos 19-21 dienomis Krekenavos parapijos namuose vyko vaikų dienos stovykla “Ir kas trokšta teateina”. Tris dienas kartu su vaikais žaidėme, piešėme, patarnavome šv. Mišiose, skanavome savo pagamintas picas, vėrėme apyrankes ir kitaip smagiai leidome laiką. Dėkojame zakrastijonui Gediminui, kad supažindino mus su bazilika, mokytojai Rusnei už įdomią ir praturtininčią veiklą pasitelkiant vien antrines žaliavas bei auklėtojoms Daivai ir Ingai už pagalbą gaminant picas! Stovyklą finansavo Lithuanian Catholic Religious Aid/ Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa. Stovyklos tikslas orientuotas į vaikų užimtumo didinimą vasaros metu, tuo pačiu siekiant supažindinti vaikus su Bažnyčia, jog jie grįžę į šeimas drąsiau jungtųsi į veiklas.

Puslapis 6

Puslapis 5 

< atgal į sąrašą

PAMALDŲ TVARKA

Šv. Mišios

Pirmadieniais – nėra

Šeštadieniais ir SEKMADIENIAIS – 12 val.

Kitomis dienomis pagal susitarimą ir galimybes.

Švč. Sakramento adoracija

Pirmą mėnesio penktadienį po vakarinių 18 val. šv. Mišių ir kasmėnesinių atlaidų metu

Kasmėnesiniai atlaidai
kiekvieno mėnesio 15-ą dieną

11.30 Rožinio malda
12.00 Šv. Mišios

Kaip užsakyti šv. Mišias?

Parapijos rekvizitai ir aukojimas