Birželio mėnuo Krekenavos parapijoje

2021-08-13 | Sonata Česevičienė
4

Birželio 6-oji diena - Kristaus Kūno ir Kraujo, Devintinių sekmadienis - Tėvo diena Lietuvoje. Krekenavos bazilikoje nuo 11 val. vyko Švč. Sakramento adoracija, vėliau tikintieji dalyvavo Devintinių procesijoje, o šv. Mišiose meldėmės už visus mirusius ir gyvus tėvus bei juos laiminome. Devintinių sekmadienį klebonas Gediminas įteikė vyskupo Lino Vodopjanovo OFM Eucharistijos dalintojų skyrimus Krekenavos parapijoje: Ramutei Valikonienei, Akvelinai Pogužinskienei, Algirdui Pogužinskui ir Gediminui Kaspariūnui, o Upytės parapijoje- Tomui Černauskui ir Aurelijai Petronienei.  Tesutvirtina juos Dievas ištikimai pasitarnauti Bažnyčioje!

2

1

3

Kasmet birželio mėnesio pradžia Krekenavos parapijoje pažymima Šv. Antano Paduviečio atlaidais. Birželio 13 dieną visus nuo ryto gąsdinęs lietus nesutrukdė po bazilikos skliautais susirinkti parapijiečiams ir svečiams. Gausiais žiedais šv. Antano Paduviečio paveikslą papuošė Krekenavos Marijos legiono moterys. Šv. Mišias aukojo svečias - brolis pranciškonas T. Antanas Grabnickas OFM, jam asistavo parapijoje praktiką atliekantis seminaristas Benas Jackūnas. Giesmes Šv. Antanui dovanojo vargonininko Manto Masioko vadovaujamas jungtinis Krekenavos ir Upytės choras, kuris vėliau turėjo turiningą pasibuvimą parapijos namų didžiojoje salėje. Gausias atnašas parapijiečiai nešė šventinti šv. Antanui: duonutę, dešrų, sūrį, šviežio medaus, agurkų ir bulvių, o svarbiausia - braškių, kurių augintojų globėju besąs šis šventasis. Braškių kompotas laukė parapijiečių vėliau parapijos aikštėje, kur pasitiko Krekenavos ansamblio “Be cvieko” muzika. Kaip ir iš visų atlaidų buvo galima namiškiams parvežti “kermošavų” saldainių, o šįkart dar ir ypatingosios, namus saugančios šv. Antano duonutės. Tradiciškai mus aplankė ir pranciškonai pasauliečiai. Dievo palaima, Švč. M. Marijos globa ir šv. Antano užtarimas telydi visus kasdienybėje ir šventėse!

6

5

Kasmėnesiniuose Švč. M. Marijos atlaiduose tradiciškai džiaugėmės vyskupo Lino Vodopjanovo OFM apsilankymu ir homilija maldininkams.

Birželio 20 dieną Upytės parapijoje vyko Tikėjimo ir šviesos bendruomenės šventė, vienijanti šeimas, auginančias vaikus su protine negalia. Klebonas Gediminas savo žodžiu stengėsi įkvėpti drąsos, kviesdamas į šią bendruomenę jungtis kuo daugiau šeimų,  kad atrastų atramą tikėjimo  bendrystėje ir maldoje.

Dizainas be pavadinimo 26

Birželio 27 dieną sekmadienio šv. Mišiose netikėtai turėjome „vainikavimo iškilmę“- savo varduves šventė mūsų parapijos klebonas ir ūkvedys! Abu Gediminai, šmaikščiai įvardinti kaip siekiantys šventumo, buvo vainikuoti ąžuolo lapų vainikais. Tikėjimo kelyje nieko nėra neįmanomo!

Dizainas be pavadinimo 25

< atgal į sąrašą

PAMALDŲ TVARKA

Šv. Mišios

Pirmadieniais – nėra

Šeštadieniais ir SEKMADIENIAIS – 12 val.

Kitomis dienomis pagal susitarimą ir galimybes.

Švč. Sakramento adoracija

Pirmą mėnesio penktadienį po vakarinių 18 val. šv. Mišių ir kasmėnesinių atlaidų metu

Kasmėnesiniai atlaidai
kiekvieno mėnesio 15-ą dieną

11.30 Rožinio malda
12.00 Šv. Mišios

Kaip užsakyti šv. Mišias?

Parapijos rekvizitai ir aukojimas