Gyva parapija - ir prie tanciaus, ir prie rožančiaus. Upytės parapijos kanoninė Panevėžio vyskupo vizitacija

2020-02-19 | Rugilė Duliūtė
IMG 6928

Vasario 13-16 d. Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM kanoniškai vizitavo Upytės Šv. Karolio Baromiejaus parapiją. Jos metu ganytojas artimai susipažino su parapijos sielovadine situacija, esama administracine ir finansine tvarka, peržiūrėjo bažnytines knygas bei archyvus, taip pat - aplankė Upytės seniūniją, bendrovės administraciją, mokyklą, tradicinių amatų centrą, neįgaliųjų užimtumo centrą, darželį, o parapijos namuose susitiko su pastoracinės ir ekonominės tarybų nariais.

Vasario 16-ąją dieną, vyskupas, lydimas generalvikaro kun. Eugenijaus Styros, bažnyčios šventoriuje buvo iškilmingai pasitiktas tikinčiųjų. Po pasitikimo ir trumpos maldos, Upytės parapijos administratorius, kun. Gediminas Jankūnas, perskaitė raportą, kuriuo nuodugniai supažindino visus su parapijos gyvenimu, nudirbtais bei planuojamais atlikti darbais ir pakvietė susitelkti bendrai maldai su mūsų vyskupijos ganytoju. Šv. Mišiose auksinio santuokos jubiliejaus proga vyskupas palaimino Monikos ir Albino Edvardų šeimą; atnašų metu parapijiečiai dovanojo savo pačių užaugintas ir paruoštas gėrybes.

Prie sklandaus pasitikimo ir vizitacijos prisidėjo ir kiekviena detale rūpinosi parapijos sielovadininkė ses. Ingrida Kazlauskaitė kartu su zakristijonu Tomu Černausku, ūkvedžiu Gediminu Kaspariūnu ir jiems padėjusiais parapijiečiais. Vargonininkas Mantas Masiokas kartu su choristais virpino susirinkusiųjų širdis ir bažnytėlės skliautus skambia giesme. Visų Upytės parapijiečių vardu dar kartą vyskupui dėkojo ir sveikino Aurelija Petronienė, o pasibaigus Šv. Mišioms džiaugsmą papildė muzikos garsai. Pačias gražiausias savo dainas susirinkusiesiems dovanojo Raguvos kultūros centro moterų vokalinis ansamblis „Baladė“ ir jų vadovė – Rima Žudienė. Taip pat šalia atstatyto Lietuvos Nepriklausomybės dešimtmečiui skirto paminklo visi susirinkusieji sugiedojo „Tautišką giesmę“.

Atvykęs ganytojas džiaugėsi Upytės parapijos aktyvumu, tradicijų saugojimu bei veiklumu visuomeninėje aplinkoje, tačiau ragino būti ne tik prie tanciaus, bet ir prie rožančiaus. Tikimės, kad parapijiečiai išgirs šį raginimą, tačiau nepamirš vyskupo pakviesti ir į tancius.

Daugiau nuotraukų galerijoje >

< atgal į sąrašą

PAMALDŲ TVARKA

Šv. Mišios

Pirmadieniais – nėra

Šeštadieniais ir SEKMADIENIAIS – 12 val.

Kitomis dienomis pagal susitarimą ir galimybes.

Švč. Sakramento adoracija

Pirmą mėnesio penktadienį po vakarinių 18 val. šv. Mišių ir kasmėnesinių atlaidų metu

Kasmėnesiniai atlaidai
kiekvieno mėnesio 15-ą dieną

11.30 Rožinio malda
12.00 Šv. Mišios

Kaip užsakyti šv. Mišias?

Parapijos rekvizitai ir aukojimas