Naujo Altoriaus koncekracijos iškilmės

2021-07-18 | Sonata Česevičienė
IMG 0109
Šių metų liepos 18-oji diena bus įrašyta “auksinėmis” raidėmis į Krekenavos mažosios bazilikos istoriją. Tądien parapijiečiai, piligrimai ir garbūs svečiai buvo ypatingo įvykio liudininkais. Ypatingų apeigų metu buvo konsekruojamas naujasis bazilikos altorius. Iškilmėms vadovavo Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, apeigų eiga rūpinosi Panevėžio- Krekenavos dekanas kun. Pawel Andžejevski, šv. Mišias konselebravo Panevėžio vyskupijos generalvikaras Eugenijus Styra, Marijos radijo programų direktorius kun. Saulius Bužauskas, bazilikos rektorius kun. Gediminas Jankūnas. Pirmiausia buvo pašventinta šv. Mišių vadovo sėdė, vėliau ambona.
Paties altoriaus konsekravimo apeigos susidėjo iš kelių dalių. Pirmiausia pašventintu krizmos aliejumi buvo padaryti kryžiaus ženklai keturiuose altoriaus kampuose ir centre, taip primenant penkias Kristaus žaizdas. Šventintu Krizmos aliejumi buvo įtrinamas visas altoriaus marmurinis paviršius. Tada taip pat penkiose vietose buvo statomi smilkalai, altorius smilkomas iš visų pusių. Galiausiai jis užtiesiamas baltomis drobinėmis staltiesėmis, kurios simbolizuoja Kristaus įkapių drobules, statomos septynios žvakės – Prisikėlimo šviesa. Taip įprasminama mūsų tikėjimo šerdis – Kristaus auka dėl žmonijos Išganymo ir vardan Prisikėlimo.
Ypatingų vyskupo Lino padėkų šiandien sulaukė altoriaus autorius skulptorius Henrikas Ratautas, vitražistas Vytautas Švarlys, mecenatai Egidija ir Kęstutis Vaicekauskai, Panevėžio rajono meras Povilas Žagunis ir tarybos nariai. Šv. Mišių metu giedojo Krekenavos bazilikos choras, vadovaujamas vargonininko Manto Masioko, grojo pučiamųjų grupė “Sklepučini”, vadovaujama Vilmanto Vapsvos, savo balsu Eucharistiją papuošė operos solistas Liudas Mikalauskas, vėliau dovanojęs bazilikoje trumpą koncertą. Didelė padėka visiems, savo auka prisidėjusiems prie presbiterijos projekto! Telydi Jus Krekenavos Dievo Motinos, Malonių Versmės, globa ir užtarimas!
Daugiau nuotraukų > Galerija
< atgal į sąrašą

PAMALDŲ TVARKA

Šv. Mišios

Pirmadieniais – nėra

Šeštadieniais ir SEKMADIENIAIS – 12 val.

Kitomis dienomis pagal susitarimą ir galimybes.

Švč. Sakramento adoracija

Pirmą mėnesio penktadienį po vakarinių 18 val. šv. Mišių ir kasmėnesinių atlaidų metu

Kasmėnesiniai atlaidai
kiekvieno mėnesio 15-ą dieną

11.30 Rožinio malda
12.00 Šv. Mišios

Kaip užsakyti šv. Mišias?

Parapijos rekvizitai ir aukojimas