Vasario - kovo mėnuo Krekenavos parapijoje

2022-07-10 | Krekenavos parapija
Vasaris kovas 2022 7

Vasario mėnesį pradėjome švęsdami Šv. Agotos, mergelės ir kankinės, dieną. Šv. Mišių metu buvo šventinamas vanduo ir duona, ja mus kaip visada aprūpino Radviliškių kaimo kepykla, o tikintieji po gabalėlį šventos duonos galėjo parsinešti į namus, nes „...kad kur tik ji bus nunešta ar padėta prieš liepsnojančią ugnį, ši tuojau išblėstų ir visiškai užgestų...“. 

Vasaris kovas 2022 6

Vasario 12 dieną, Tradicinių Kėdainių krašto muziejuje, vyko parodos „Neša kraičius iš svirnelio“ pristatymas, kurioje didžiąją eksponatų dalį sudarė klebono Gedimino šeimos moterų palikimas ir išsaugotos vertybės.

Vasaris kovas 2022 9

Vasario 15 d., kaip įprastai šventėme kasmėnesinius Švč. Mergelės Marijos, Malonių Versmės atlaidus. Tądien bazilikoje svečiavosi ir Eucharistijai vadovavo vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, giedojo Panevėžio politinių kalinių ir tremtinių choras.

Paskutinį žiemos mėnesį vis dar intensyviai kvietėme parapijiečius kartu eiti Sinodiniu keliu bei dalyvauti tam skirtose diskusijose, drauge apsvarstyti svarbius tikėjimo klausimus. Vienas iš tokių susitikimų vyko vasario 20 d. – VII eilinį liturginių metų sekmadienį.

Vasaris kovas 2022 1

Kelios dienos po to, vasario 24 dieną, mūsų širdis ir laisvę aptemdė Rusijos pradėtas karas prieš Ukrainą. Tai visam laikui pakeitė istoriją, o tuo pačiu pareikalavo ir reikalauja visų mūsų pastangų, brolių ir sesių artumo bei bendrystės, išreikštos ne tik iškelta vėliava ar ženkleliu.

Vasario 27 d. bazilikoje lankėsi Panevėžio Tikėjimo ir Šviesos bendruomenė: skaitė skaitinius, maldavimus, nešė atnašas, meldėsi už Ukrainos žmones ir taiką, “Vilties” salėje šventė savo šventę, klausėsi dvasios tėvo kun. Gedimino pasakojimų apie apsilankymą Meksikoje ir piligrimystę pas Gvadalupės Mergelę Mariją.

Vasaris kovas 2022 2

Rusijos pradėtas karas neabejotinai pakeitė mūsų visų kasdienybę, o įžengę į pavasarį, kovo 2 d. Pelenų Trečiadieniu pradėjome Gavėnią – atgailos ir laukimo kelionę.

Vasaris kovas 2022 3

Kovo 4 d. švęsdami Šv. Kazimiero iškilmę, kvietėme susipažinti su iš Panevėžio vyskupijos kilusia Kazimiera Kaupaite, kuri Amerikoje įkūrė vienuoliją, o jos globėju pasirinko Šv. Kazimierą. "Kilusi iš mūsų - Kazimiera augo paprastoje, maldą ir lietuvišką žodį mylėjusioje šeimoje - ji tapo nuolankiu Dievo valios vykdymo pavyzdžiu. Tai priminimas mums visiems kasdieniuose apsisprendimuose siekti šventumo." – vyskupas Linas Vodopjanovas OFM.

Kovo 6 d.,  I-ąjį gavėnios sekmadienį, Krekenavos bazilikoje vyko Panevėžio rajono savivaldybės organizuojama Ukrainos palaikymo akcija. Po šv. Mišių bazilikoje nuskambėjo Panevėžio rajono muzikos mokyklos jaunųjų atlikėjų koncertas. Šią dieną ne viena ašara palietė mūsų skruostus, tačiau tai tuo pačiu įkvėpė vilties, jog kartu, maldoje, bendrystėje ir nestokojant savo laiko ir jėgų liksime su Ukrainos tauta.

Pirmąsias kovo mėnesio dienas, užpildę anketą „Stiprūs kartu“ svetainėje, Krekenavos parapijos piligrimų centro patalpas pradėjome ruošti čia atvyksiantiems žmonėms iš Ukrainos. Trūko daug ko: lovų, spintų, virtuvinių reikmenų, tačiau labai greitai problema tapo ne trūkumas, o perteklius, nes per kelias dienas parapijiečių dėka surinkome visas būtiniausias priemones ir turėjome stabdyti siūlomą paramą. Dėkojame visiems, kurie atsiliepėte į šį prašymą!

Kovo 14 d. į amžinuosius Dangiškojo Tėvo namus iškeliavo Krekenavos šviesuolis - mokytojas Vincas Steponavičius. Parapijiečiai Vincą atsimeną kaip itin šviesų žmogų, kuris mokydamas vaikus gimtosios lietuvių kalbos ir literatūros, skiepijo gėrį, žadino ir ugdė meilę savo tautai ir tėvynei.

Puslapis 4

Kovo 24 dieną, reaguodami į Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio kvietimą karo Ukrainoje mėnesį pažymėti protestais visame pasaulyje, raginome neapsiprasti su karu ir  bazilikoje kvietėme maldai ir Švč. Sakramento Adoracijai.

Vasaris kovas 2022 4

Kovo 27 dieną, tarp Ramygalos ir Krekenavos parapijų įvyko savotiški mainai, tądien apsikeitėme klebonais ir IV gavėnios – LAETARE sekmadienį Eucharistijai vadovavo bei išpažinčių klausė svečias kunigas Alfredas Puško.

Paskutinę kovo mėnesio savaitę Krekenavos piligrimų centras tapo namais. Čia apsigyveno kelios ukrainiečių šeimos iš Mykolaivo srities. 2 jaunesnio ir 1 vyresnio amžiaus moterys bei 4 vaikai - berniukai: 3, 5, 9 ir 12 metų amžiaus.

Vasaris kovas 2022 5

< atgal į sąrašą

PAMALDŲ TVARKA

Šv. Mišios

Pirmadieniais – nėra

Šeštadieniais ir SEKMADIENIAIS – 12 val.

Kitomis dienomis pagal susitarimą ir galimybes.

Švč. Sakramento adoracija

Pirmą mėnesio penktadienį po vakarinių 18 val. šv. Mišių ir kasmėnesinių atlaidų metu

Kasmėnesiniai atlaidai
kiekvieno mėnesio 15-ą dieną

11.30 Rožinio malda
12.00 Šv. Mišios

Kaip užsakyti šv. Mišias?

Parapijos rekvizitai ir aukojimas