Vasario mėnuo Krekenavos parapijoje

2023-03-07 | Krekenavos parapija
vasaris 5355 2

Vasario mėnesio pradžią klebonas Gediminas Jankūnas kažkada juokais yra pavadinęs „burtų“ metu. Ir iš tiesų, tik neburtais, o kreipdamiesi savo malda į šventuosius mes meldėme įvairios pagalbos. Mėnesį pradėjome šventindami žvakes Kristaus paaukojimo šventykloje iškilmėse (Grabnyčiose). Minėdami Šv. Blažiejų savo maldose tarėme:

Dieve, leidęs šventajam vyskupui ir kankiniui Blažiejui tvirtai skelbti Evangeliją ir padaryti stebuklų ligoniams, nuolankiai maldaujame Tavo gailestingumo, suteik mums malonę dėl jo nuopelnų, tvirtai laikytis tikėjimo jo pavyzdžiu ir patirti galingą apsaugą nuo visų pavojų. Šventojo Blažiejaus užtarimu, gelbėk mus iš visų sielos ir kūno blogybių, ypač iš visų gerklės negalavimų ir suteik mums malonę būti vertiems šlovinti Tavo švenčiausią vardą. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

2.vasaris

Vasario 5 dieną Krekenavos bazilikoje minėjome mergelę kankinę - Šv. Agotą. Homilijos metu klebonas kvietė būti pasaulio druska ir nebijoti būti kratomiems, juk mes druska, kuri ne tik būna, bet byra ir veikia šeimose, darbuose ir pasaulyje. Šv. Mišių metu buvo pašventintas vanduo, druska ir duona, kad saugotų nuo ugnies nelaimių ir kitokių pavojų, kurią vėliau kartu su Panevėžio rajono meru Povilu Žagūniu pjaustėme ir dalinomės. Duonos pjaustymo metu mus džiugino Upytės “Vešetos” folklorinio ansamblio daina. Ačiū, visiems, tądien taip gausiai ir gražiai susirinkusiems! Taip pat dar kartą dėkojame Radviliškių kaimo kepyklai ir jų savininkams Audronei ir Albinui Kisieliams už kasmet dovanojamą duoną!

vasaris 5431 2

vasaris 5379 2

Vasario 11 dieną minėjome pasaulinę ligonių dieną ir meldėmės Prancūzijoje, Lurde pasirodžiusiam Nekaltajam Prasidėjimui, Švč. Mergelei Marijai, gydžiusiai ir gydančiai kūno ir dvasios ligas. Krekenavoje šią dieną meldėmės senelių globos namuose.

1.vasaris

Kasmėnesinių atlaidų metu šv. Mišias aukojo Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, giedojo Panevėžio politinių kalinių ir tremtinių choras "Likimai", vad. Giedrė Baltuškienė. Po šv. Mišių choristai ir vyskupas rinkosi į parapijos namus pietums ir vaišinosi panevėžiečių atvežtu dideliu ryškiaspalviu tortu, ant kurio puikavosi Lietuvos valstybinė vėliava. Taip jau išvakarėse pradėjome minėti Lietuvos valstybės atkūrimo dieną.

3.vasaris

Vasario 16-ąją, 12 val. šv. Mišiose minėjome Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną, meldėmės už Tautą ir Valstybę, o po šv. Mišių skubėjome į Krekenavos kultūros centrą, kur vyko šventinis koncertas.

"Lipdau lipdau, o galo vis nėra.
O gal Tėvynę reikia visą laiką
Lipdyt ir kurti, kurti ir lipdyt?
Nes jei sustoji tik – jinai ir miršta.
Taip, kurti visą laiką. Visą laiką!" - J. Marcinkevičius

vasaris 0611 6

vasaris 0607 5

Pelenų trečiadieniu, vasario 22 dieną, pradėjome Gavėnios kelionę. Tai keturiasdešimties dienų susikaupimo ir atgailos laikas, skirtas pasirengti Jėzaus Kristaus Prisikėlimui – Šv. Velykoms. Malda, pasniku ir išmalda žengsime link Prisikėlimo Velykų.. Pelenų trečiadienio liturgijoje šventinami pelenai ir barstomi ant tikinčiųjų galvų. Po Eucharistijos maldos tradiciškai į Dievo žodį gilinomės Šv. Rašto sudijose.

Nesiliaujant karui Ukrainoje, Lietuvos vyskupai vasarį paskelbė naują pagalbos mūsų broliams akciją, prie kurios raginome prisijungti tikinčiuosius: Vasario 26 d. šv. Mišių metu Krekenavos bazilikoje buvo renkamos aukos Ukrainos žmonėms paremti; Pagalbos Ukrainai akciją vykdė ir Lietuvos Caritas, rinkdamas reikalingus daiktus ir maisto produktus. Pirmąjį Gavėnios sekmadienį Ukrainos Caritui buvo surinkta 410€.  

Kryžiaus kelio stočių apmąstymus pirmieji Gavėnioje pradėjo parapijos Marijos Legiono nariai. Kviečiame jungtis į bendrą maldą sekmadieniais 11.30 val. Kryžiaus kelio apmąstymai Krekenavos bazilikoje - tvarkaraštis. Išgirskime Jėzaus kvietimą ATSIVERSTI!

Kaip įprastai dalinamės vasario mėnesio rinkliavomis Krekenavos parapijoje. 

2022 VASARIS

 

Vasario 5 d., Šv. Agotos minėjimas 656,10 eur 
Vasario 11 d., šeštadienis 165,90 eur 
Vasario 12 d., VI eilinis sekmadienis 289,60 eur
Vasario 15 d., kasmėnesiniai atlaidai  126,10 eur 
Vasario 16 d., Lietuvos valstybės atkūrimo diena 164,00 eur
Vasario 19 d. VII eilinis sekmadienis 210,00 eur
Vasario 25 d., šeštadienis 250,00 eur
Vasario 26 d. I gavėnios sekmadienis 441,20 eur
Viso: 2302,90 eur
< atgal į sąrašą

PAMALDŲ TVARKA

Šv. Mišios

Pirmadieniais – nėra

Šeštadieniais ir SEKMADIENIAIS – 12 val.

Kitomis dienomis pagal susitarimą ir galimybes.

Švč. Sakramento adoracija

Pirmą mėnesio penktadienį po vakarinių 18 val. šv. Mišių ir kasmėnesinių atlaidų metu

Kasmėnesiniai atlaidai
kiekvieno mėnesio 15-ą dieną

11.30 Rožinio malda
12.00 Šv. Mišios

Kaip užsakyti šv. Mišias?

Parapijos rekvizitai ir aukojimas