Tarybos, grupės ir bendrijos

PARAPIJOS PASTORACINĖS TARYBOS NARIAI:

 1. Klebonas kun. Gediminas Jankūnas (pirmininkas)
 2. Daiva Adamkevičienė (sekretorė)
 3. Liuda Valikonienė (sekretorės padėjėja)
 4. Vincas Šatas
 5. Loreta Klimkevičienė
 6. Ramutė Valikonienė
 7. Virginija Šašienė
 8. Akvelina Pogužinskienė
 9. Algirdas Pogužinskas
 10. Irena Striškienė
 11. Laima Urnikienė

PARAPIJOS EKONOMINĖS TARYBOS NARIAI:

 1. Klebonas kun. Gediminas Jankūnas (pirmininkas)
 2. Zita Vasiliauskienė (sekretorė)
 3. Albinas Kisielis
 4. Juozas Leščinskas
 5. Vida Paškauskienė
 6. Vytautas Adamkevičius
 7. Vytautas Valikonis
 8. Irena Sakalauskienė
 9. Juozas Valikonis

ŠV. RAŠTO STUDIJŲ GRUPĖ

Vadovaskun. Gediminas Jankūnas.

Renkasi spalio  gegužės mėnesiais, kiekvieną trečiadienį, 18 val. parapijos namuose.

Taip pat galima stebėti ir nuotoliniu būdu parapijos Facebook paskyroje, arba išklausyti įrašus svetainėje > Šv. Rašto studijos. Aktualią studijų informaciją kviečiame sekti socialiniuose tinkluose!


JAUNIMO GRUPĖ

Jaunimo veiklų koordinatorė  Rugilė Duliūtė. 

Renkasi vieną kartą per mėnesį. Norinčius prisijungti informacija el. paštu krekenavosbazilika@gmail.com


BAZILIKOS CHORAI

Vadovai – Mantas Masiokas tel. +370 625 30704 ir Virginija Kavaliauskienė.

Gieda kiekvieną sekmadienį šv. Mišiose, išvykose. Norinčius prisijungti prie choro, kviečiame susiekti su vargoninku Mantu.


MARIJOS LEGIONO KREKENAVOS PREZIDIUMAS "MALONIŲ VERSMĖ"

Prezidiumo pirmininkė Aldona Juozapaitienė, mob. 8 616 05378.


GYVOJO ROŽINIO GRUPĖS

KordinatorėRamutė Valikonienė, tel. +370 616 44307 

Krekenavos parapijoje veikia trys Gyvojo Rožinio grupės po 20 žmonių.


CARITAS

Vadovė – Akvelina Pogužinskienė, tel. +370 611 88035.


KREKENAVOS GIMNAZIJOS SKAUTŲ "AUŠRINĖS" DRAUGOVĖ

Vadovėskautų „Aušrinės“ draugovės skautininkė ir Panevėžio rajono Aukštaitijos tunto tuntininkė Ilona Dauderienė, tel. +370 616 05313 


PANEVĖŽIO RINKTINĖS II NAUJAMIESČIO ŠAULIŲ KUOPA

Kuopos vadas Raimundas Serdikevičius, mob. +370 614 79931.