Klebono padėka pasibaigus didiesiems Žolinės atlaidams

2021-08-22 | Kun. dr. Gediminas Jankūnas
IMG 8607 2

Dievo Apvaizda taip sureguliavo, kad šiais metais Krekenavos Žolinės atlaiduose teko dalyvauti „nuotoliniu“ būdu. Vis dėlto, atlaidai įvyko ir pavyko, todėl, kad tai niekada nėra ir nebuvo vieno žmogaus rūpestis ir nuopelnas. Kristaus Bažnyčia sudaryta ne iš vieno nario, neišskaptuota iš vieno akmens luito, bet sudaryta iš daug gyvų narių, ir sudėliota kaip mozaika iš skirtingų spalvų ir formų akmenėlių. Mano, ir manau visų šiuose atlaiduose dalyvavusių piligrimų, gyvai ar nuotolinių būdu, nuoširdi padėka visiems, kurie savo darbu, auka ir malda prisidėjote, kad mūsų Motinai Marijai, o kartu ir mums dovanotumete gausių dvasinių malonių šventę.

Pirmiausia, noriu padėkoti Dievui ir Marijai už padovanotą viltį, kad mūsų laukia, Jėzaus Kristaus kančios ir aukos kaina, laimėta Dievo meilės amžinybė. Ši vilties dovana pasiekia mus per Bažnyčios misija ir priklausymą jai. Todėl taip svarbu, kad Žolinės atlaiduose, vyskupų ir kunigų pagalba, nuoširdžiai meldėmės šv. Mišių aukoje, turėjome progą  patirti Dievo gailestingumą ir meilę išpažintyse ir šv. Komunijoje.

Visų Jūsų vardu, tariu nuoširdų „ačiū“ Panevėžio vyskupui Linui Vodopjanovui OFM, kuris kaip ir dera tikram mūsų vyskupijos ir šių didžiųjų atlaidų šeimininkui, nuolankiai sutiko atlikti ne tik vyskupo, bet ir klebono rektoriaus pareigas. Ačiū jam padėjusiems visiems dekanams ir kunigams, bet ypač Panevėžio-Krekenavos dekanato dekanui, kun. Pavel Andžejevki ir mūsų kaimynui Ramygalos klebonui kun. Alfredui Puško.

Suprantame ir tai, kad šiandien ir vyskupai ir kunigai nelabai daug ką gali be Bažnyčiai ir jos misijai atsidavusių tikinčių pasauliečių. Dėkoju, kad ir mūsų vyskupui Linui, kitiems vyskupams bei kunigams, į pagalbą jau nebe pirmus metus ateina, labai atsakingai dirbantys: parapijos personalas, seminaristai, choristai, jaunimo savanorių stovykla, pastoracinės ir ekonominės tarybų nariai, vainikų pynėjos, Krekenavos piligrimų centras ir kiti parapijiečiai.

Dėkoju ir vis augančiam mūsų bazilikos draugų ratui: Panevėžio rajono savivaldybei, Krekenavos seniūnijai, Krekenavos kultūros centrui, Krekenavos-Naujamiesčio skautams ir šauliams, Upytės tradicinių amatų centrui ir Upytės parapijiečiams, Kultūros tarybai, Panevėžio vyskupijos kurijai, Šeimos, Katechetiniam ir Jaunimo centrams, vyskupijos Caritui, Gyvojo Rožinio ir Marijos legiono nariams, mūsų, ir netik, vyskupijos parapijų chorams ir jų vadovams, Panevėžio apskrities vyriausiajam policijos komisariatui, kariuomenei, ir kitoms teisėsaugos ir teisėtvarkos institucijoms, Kraujo centrui, medikams, šv. Juozapo globos namams, Panevėžio rajono bendruomenių sąjungai ir bendruomenėms, mūsų parapijos ūkininkams, Radviliškių kaimo kepyklai ir kitiems verslininkams, Lietuvos nacionaliniam radijui ir televizijai, Marijos radijui bei Lietuvių katalikų religinei šalpai.

Dar kartą dėkoju visiems už maldas ir rūpestį mano sveikata ir savijauta. Tegul Dievo Motinos Marijos, Malonių Versmės lydimi, stiprindami vieni kitus Dievo ir artimo meile, su dėkingumu artėsime link visų mūsų vilties išsipildymo Dievo meilės amžinybėje.

Su dėkingumu ir malda, Jūsų sveikstantis,

kun. Gediminas Jankūnas
Klebonas rektorius
< atgal į sąrašą

PAMALDŲ TVARKA

Šv. Mišios

Pirmadieniais – nėra

Šeštadieniais ir SEKMADIENIAIS – 12 val.

Kitomis dienomis pagal susitarimą ir galimybes.

Švč. Sakramento adoracija

Pirmą mėnesio penktadienį po vakarinių 18 val. šv. Mišių ir kasmėnesinių atlaidų metu

Kasmėnesiniai atlaidai
kiekvieno mėnesio 15-ą dieną

11.30 Rožinio malda
12.00 Šv. Mišios

Kaip užsakyti šv. Mišias?

Parapijos rekvizitai ir aukojimas