Kristaus Prisikėlimo - šv. Velykų sveikinimas

2020-04-11 |
sv. Velykos

Mielieji!

Šiandienos pasaulis pilnas baimės ir nusivylimų, skausmo ir netikėtų netekčių. Net Viešpaties Prisikėlimas, atrodo, vyks tuščiuose Jo namuose... Tačiau nepamirškime, kad Viešpats Dievas yra bet kur, kur sodinama ir sėjama, Jis duoda nenugalimą gyvybės jėgą  – ar žmogaus, ar želmens, ar gyvenimo! Tikėkite tuo, ir pajusite, kad niekas nesustojo, kad tikrasis gyvenimas ir išganymas vyko ir vyksta, tik reikia paruošti dirvą -  mūsų širdžių dirvą. Ir mes turime darbo, kurį net ir šiuo tylos metu Viešpats kviečia kartu su Juo dirbti, kad kuo pilniau ateitų ir žemėje įsikurtų Jo meilės ir teisingumo karalystė; kad mes, žmonės, apsčiai ir nesibaigiančiai to tikrojo gyvenimo pas Viešpatį ir su Viešpačiu turėtume, Patį Dievą ir artimą savo mylėdami.

Čia ir dabar! Aleliuja!

Klebonas/Rektorius kun.dr. Gediminas Jankūnas

< atgal į sąrašą

PAMALDŲ TVARKA

Šv. Mišios

Pirmadieniais – nėra

Šeštadieniais ir SEKMADIENIAIS – 12 val.

Kitomis dienomis pagal susitarimą ir galimybes.

Švč. Sakramento adoracija

Pirmą mėnesio penktadienį po vakarinių 18 val. šv. Mišių ir kasmėnesinių atlaidų metu

Kasmėnesiniai atlaidai
kiekvieno mėnesio 15-ą dieną

11.30 Rožinio malda
12.00 Šv. Mišios

Kaip užsakyti šv. Mišias?

Parapijos rekvizitai ir aukojimas