Kristaus Prisikėlimo - Velykų pamaldų tvarka

2022-04-10 |
sv. Velykos

Dalinamės Didžiojo Velykų Tridienio pamaldų tvarka Krekenavos, Upytės ir Vadaktėlių parapijose. Kviečiame dalintis ir aktyviai dalyvauti!

Balandžio 14 d., DIDYSIS KETVIRTADIENIS
18 val. UPYTĖS BAŽNYČIOJE - Paskutinės vakarienės Šv. Mišios

Balandžio 15 d., DIDYSIS PENKTADIENIS
18 val. VADAKTĖLIŲ BAŽNYČIOJE - Kristaus Kančios pamaldos

Balandžio 16 d., DIDYSIS ŠEŠTADIENIS
20 val. KREKENAVOS BAZILIKOJE - Velyknakčio pamaldos

Balandžio 17 d., KRISTAUS PRISIKĖLIMAS - ŠV. VELYKOS
8 val. šv. Mišios KREKENAVOS BAZILIKOJE
10 val. šv. Mišios UPYTĖS BAŽNYČIOJE

Balandžio 18 d., VELYKŲ ANTROJI DIENA
12 val. šv. Mišios KREKENAVOS BAZILIKOJE


Kristaus Prisikelimo Velyku2

< atgal į sąrašą

PAMALDŲ TVARKA

Šv. Mišios

Pirmadieniais – nėra

Šeštadieniais ir SEKMADIENIAIS – 12 val.

Kitomis dienomis pagal susitarimą ir galimybes.

Švč. Sakramento adoracija

Pirmą mėnesio penktadienį po vakarinių 18 val. šv. Mišių ir kasmėnesinių atlaidų metu

Kasmėnesiniai atlaidai
kiekvieno mėnesio 15-ą dieną

11.30 Rožinio malda
12.00 Šv. Mišios

Kaip užsakyti šv. Mišias?

Parapijos rekvizitai ir aukojimas