Panevėžio vyskupo Lino Vodopjanovo OFM kvietimas į Žolinės atlaidus Krekenavoje

2020-08-10 |
vyskupas

Mieli Žolinės Krekenavoje piligrimai ir svečiai,

Šiais, labai kitokiais visam pasauliui metais, švęsdami Dievo Motinos Marijos pagerbimo ir išaukštinimo danguje ir žemėje iškilmių aštuondienį, įsiklausykime į Jos žodžius „Darykite, ką tik jis jums lieps“ (Jn 2,5). Evangelijose, tai vieni iš nedaugelio Marijos ištartų žodžių.

Jono evangelijoje aprašomas mūsų Viešpaties Jėzaus ir jo mokinių apsilankymas vestuvėse Kanoje. „Jose dalyvavo ir Jėzaus motina“ – pamini Jonas. Ir štai nutinka nemalonus dalykas, išsibaigia vynas, ir šventė turi taip nemaloniai ir netikėtai pasibaigti. Čia, su savo motinišku rūpesčiu pasireiškia Marija. Ji kreipiasi į savo Sūnų ir išsako iškilusią problemą. Atrodo, kad Jėzus neskuba jai atsiliepti, bet galiausiai padaro savo pirmąjį stebuklą, vandenį paversdamas aukščiausios kokybės vynu ir taip išgelbėdamas vestuvių dalyvių šventės džiaugsmą.

Panašu, kad šiais metais, ši grėsmingai nutrūkusios šventės istorija pasikartoja visame pasaulyje. Pandemijos ir viruso sklidimo akivaizdoje daug kas turėjo sustoti. Buvo pristabdyta žmogaus veikla, kuri teršė mūsų orą, vandenį ir gamtą. Sulėtėjo kai kurių žmonių darbo tempas ir jie gavo progą daugiau laiko praleisti savo šeimose su artimaisiais, ypač vaikais.

Tačiau, tikrai grėsminga ir baugu, kada pandemija uždarė mus ir atėmė gyvo ryšio, apsilankymo, prisilietimo galimybę, ypač prie mūsų vyresniųjų, ar tai būtų tėvai, ar seneliai, ar garbaus amžiaus kaimynai. Kelia baimę prarandami darbai ir pajamos, būtinos užtikrinti orų pragyvenimą sau ir savo šeimai. Nejauku, kai gyvą bendravimą ir netgi tikėjimo praktikavimą pakeičia nuotolinės technologijos.

„Darykite, ką tik jis jums lieps“ – tai Marijos žodžiai, ištarti vestuvių tarnams ir mums visiems, kurie esame pašaukti ir stengiamės būti šio pasaulio šviesa ir druska. Ir Jėzus, per savo Bažnyčią ir Bažnyčioje daro. Jis skelbia žodį ir teikia mums savo meilės ir artumo sakramentus. Sakramentai yra neregimos Dievo meilės regimi ir juntami ženklai. Jeigu Dievas būtų pasitenkinęs tik dvasine tikrove, jis nebūtų tapęs žmogumi, prisiėmusiu mūsų žmogišką prigimtį ir žemišką gyvenimą.

Mieli, Žolinės atlaidų Krekenavoje piligrimai, atsiliepdami į Motinos Marijos žodžius, darykime, ką Jėzus mums liepia. Paklusdami Jo tiesos žodžiui, priimkime gyvenimą perkeičiančius ir atgimdančius sakramentus. Krikštu tampame Dievo šeimos nariais. Sutvirtinimu gauname Dievo Dvasios dovanų jėgą. Eucharistijos sakramentu, pats Jėzus maitina mums savo žmogiško ir žemiško gyvenimo, Kūno ir Kraujo, aukos maistu. Atgailos ir Susitaikinimo sakramente patiriame, kaip labai Dievas Tėvas nepavargsta atleisti ir laisvinti mums iš mūsų kalčių ir paslydimų. Ligonių sakramente Bažnyčia prisiliečia prie mūsų ligų ir žaizdų savo artumo, paguodos ir pastiprinimo aliejumi. Kunigystėje – parūpina darbininkų į savo pjūtį ir ganytojų pagal savo širdį, kurie vestų mus į amžinąsias ganyklas. Galiausiai, Santuokos sakramentu apdovanoją kiekvieną šeimą ištikimybės ir meilės dovanomis, praturtinančiomis pasaulį naujos gyvybės atėjimu ir puoselėjimu.

Visa tai, negali būti patirta nuotoliniu būdu ar technologinėmis priemonėmis. Tam reikia gyvo ir visapusiško dalyvavimo, kaip kad Marijos ir Jėzaus dalyvavimo vestuvėse Kanoje. Kad išgirstume ir atsilieptume į Motinos Marijos raginimą ir patirtume gelbstintį Dievo Sūnaus veikimą, dalyvaukime ir švęskime Dievo meilės ir artumo sakramentus rugpjūčio 14 -21 d. Krekenavoje. Tegul mūsų neišgąsdina jokie sunkumai, vykstantis bazilikos remontas ir atlaidų šventimas lauko sąlygomis.

Patyrę mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus ir Jo Motinos Marijos gerumą ir meilę, žodžio galią ir sakramentų veiksmingumą, į savo šeimas, namus, darbus, galiausiai į pasaulį įnešime tikro džiaugsmo ir tikros šventės nuotaiką, vestuvių puotos, kuri drauge su Jėzumi ir Marija niekada nesibaigs ir mūsų išaukštinime Dangaus karalystėje.

Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM
< atgal į sąrašą

PAMALDŲ TVARKA

Šv. Mišios

Pirmadieniais – nėra

Šeštadieniais ir SEKMADIENIAIS – 12 val.

Kitomis dienomis pagal susitarimą ir galimybes.

Švč. Sakramento adoracija

Pirmą mėnesio penktadienį po vakarinių 18 val. šv. Mišių ir kasmėnesinių atlaidų metu

Kasmėnesiniai atlaidai
kiekvieno mėnesio 15-ą dieną

11.30 Rožinio malda
12.00 Šv. Mišios

Kaip užsakyti šv. Mišias?

Parapijos rekvizitai ir aukojimas