Pašaukimų savaitė

|
popiezius Pranciskus

Balandžio 19–25 d. švenčiame Maldos už kunigus ir naujus pašaukimus savaitę.

Esame raginami asmeniškai ir bendruomenėse melstis, kad vis daugiau jaunuolių apsispręstų sekti Kristų eidami kunigiškosios tarnystės keliu. Balandžio 25-ąją, Gerojo Ganytojo sekmadienį, švenčiame Maldos už dvasinius pašaukimus dieną. Šiai jau 58-ajai Pasaulinės maldos už pašaukimus dienai popiežius Pranciškus skyrė savo Žinią „ŠVENTASIS JUOZAPAS: PAŠAUKIMO SAPNAS“ >>, 

„Pirmieji žodžiai, kuriuos sapne išgirdo šventasis Juozapas, buvo paraginimas nebijoti, nes Dievas ištikimas savo pažadams: „Juozapai, Dovydo sūnau, nebijok“ (Mt 1, 20). Nebijok: tai žodžiai, kuriais Viešpats kreipiasi į tave, miela sese, mielas broli, kai nepaisydamas netikrumo ir abejonių jauti, kad jau nebegali ilgiau atidėlioti troškimo atiduoti Jam visą savo gyvenimą. Jis kartoja tau šiuos žodžius, kai ten, kur esi, galbūt patirdamas išbandymus ar nesupratimą, kasdien kovoji siekdamas vykdyti Jo valią. Tai žodžiai, kuriuos iš naujo atrandi, kai pašaukimo kelyje grįžti prie savo pirmosios meilės. Žodžiai, tarsi refrenas lydintys tuos, kurie, kaip ir šventasis Juozapas, savo gyvenimu kiekvieną dieną ištikimai ištaria Dievui „taip““, – be kita, sakoma popiežiaus  Žinioje.

Šiemet švenčiamais Šventojo Juozapo metais popiežius Pranciškus mąsto apie Jėzaus ir Bažnyčios globėją šventąjį Juozapą kaip pašaukimų globėją, be kita, melsdamas:

„Tepadeda jis visiems, ypač jaunimui atpažinti ir įgyvendinti Dievo svajones jų atžvilgiu; teįkvepia drąsią iniciatyvą tarti „taip“ Viešpačiui, kuris visada stebina ir niekada nenuvilia!“

pagal LVK

< atgal į sąrašą

PAMALDŲ TVARKA

Šv. Mišios

Pirmadieniais – nėra

Šeštadieniais ir SEKMADIENIAIS – 12 val.

Kitomis dienomis pagal susitarimą ir galimybes.

Švč. Sakramento adoracija

Pirmą mėnesio penktadienį po vakarinių 18 val. šv. Mišių ir kasmėnesinių atlaidų metu

Kasmėnesiniai atlaidai
kiekvieno mėnesio 15-ą dieną

11.30 Rožinio malda
12.00 Šv. Mišios

Kaip užsakyti šv. Mišias?

Parapijos rekvizitai ir aukojimas