Aktualu

Velykų stalo palaiminimas

2020-04-05 plačiau >

Klebono žodis viruso akivaizdoje

2020-03-15 plačiau >

Tikintieji, dalyvaujantys Šv. Mišiose nuotoliniu būdu, raginami priimti dvasinę Komuniją

2020-03-14 plačiau >

Gavėnios kalendorius „Gyvenu šia akimirka pripildydamas ją meilės“

2020-02-27 plačiau >

Naujas laikraščio "Po Bazilikos skliautais" numeris! (sausis-vasaris)

2020-02-16

Skaitykime >

plačiau >

PAMALDŲ TVARKA

Šv. Mišios

Pirmadieniais – nėra

Šeštadieniais ir SEKMADIENIAIS – 12 val.

Kitomis dienomis pagal susitarimą ir galimybes.

Švč. Sakramento adoracija

Pirmą mėnesio penktadienį po vakarinių 18 val. šv. Mišių ir kasmėnesinių atlaidų metu

Kasmėnesiniai atlaidai
kiekvieno mėnesio 15-ą dieną

11.30 Rožinio malda
12.00 Šv. Mišios

Kaip užsakyti šv. Mišias?

Parapijos rekvizitai ir aukojimas